ESTAT DE LA CERVESA ARTESANA A EUSKADI

La cervesa artesana a Euskadi abans de l’arribada de la COVID (el 2019) va arribar al 2,4% de quota de mercat. 

Les 21 fàbriques van elaborar conjuntament prop de milió i mig de litres. 

Més de la meitat de les fàbriques artesanes han passat per ERTOS i la reducció de producció ha estat del 38%.

EGE (Euskal Garagardo Elkartea – Basque Beer) té l’enorme plaer de presentar per segon any consecutiu el present informe tècnic sobre l’ “Estat de la Cervesa Artesana a Euskadi en 2019” i “Dossier COVID19” per crear una primera imatge de com està afectant la crisi actual al sector cerveser d’Euskadi. L’estudi s’ha realitzat per segon any consecutiu promogut per l’associació, amb l’atenció de la Vice-conselleria d’Agricultura, Pesca i Política Alimentària de Govern Basc i dirigit per l’equip del Barcelona Beer Festival.

El gir abrupte que es produeix el març de 2020 ha dificultat l’elaboració de l’informe tècnic. Va ser complicat obtenir resposta dels cervesers durant una època plena de complicacions i lluita per part d’aquests. És per això pel que cal posar en més valor si és possible, les 21 respostes obtingudes de 23 possibles (91% de total).

Podem veure així, que, el  2019, el sector dels cervesers d’Euskadi, estava en ple creixement i consolidació, en línia ascendent respecte 2018 i ho podem veure reflectit en les dades següents.

 

 

 

 

 

RESUM 2019: 

  • 1.490.000 de litres, augment de l’19% respecte a 2018 (1,2 milions de litres)
  •  2,4% quota de mercat
  • 1,1% quota de producció
  • S’han produït 352 tipus de cervesa diferents
  • Creixement de l’ús dels ingredients locals (malta i llúpol)
  • 112 nous llocs de treball
  • 62% del consum total es produeix a Euskadi
  • 14% d’exportació
  • Més de 9000 persones van visitar alguna de les instal·lacions cerveseres amb finalitats turístiques

Deixant una 2019 molt positiu, el març de 2020 el cop que va suposar la crisi de la COVID19 i tot el sector va veure frenada aquesta línia de creixement que es preveia també el 2020.

Al dossier específic sobre afectació COVID (a les pàgines finals de l’Informe Tècnic), vam descobrir que un 53% de les empreses s’han vist afectades en algun moment per un ERTO. Un 57% té els nivells de producció entre el 60% i 80% respecte a 2019, sent el valor mitjà de producció 62% respecte a l’any anterior.

D’altra banda, val la pena destacar que, tot i la baixada de vendes, un dels canals de distribució ha obtingut una pujada substancial: el 86% ha vist una bona oportunitat per poder arribar a el client i crear un nou canal de comunicació. Aquest canal, ha significat un destacat el 54% dins de les vendes habituals.

Per poder acabar amb una bona notícia dins de les dures circumstàncies, el 87% dels cervesers veu viable el funcionament de l’empresa un cop superada la crisi definint els punts claus per poder sortir: Ajornaments tributaris i quotes, IVA reduït i ajudes indirectes en suport al producte local incorporant la cervesa artesana a les campanyes i accions de l’administració.

Descarrega l’ informe: en Euskera o en Castellà

Skills

Posted on

17 de febrer de 2021