BBF PRO 2017

maig 20, 2019

La segona edició del BBF Pro arriba amb un increment del 50% d’empreses participants

La branca del Barcelona Beer Festival dedicada al públic professional, el BBF Pro, experimenta un substancial creixement en la seva segona edició. La fira professional passa de 12 expositors a 28. Aquest augment ve ocasionat per varis factors:

  • L’expansió que poc a poc viu el mercat de la cervesa artesana al nostre país, que es va fent palès en els diferents àmbits professionals del sector
  • La consolidació del Barcelona Beer Festival com la trobada anual del món de l’artesana més important del sud d’Europa
  • La participació del Barcelona Beer Festival a la fira Brau Beviale 2016, amb una col·laboració especial amb la organització.
  • El canvi d’ubicació del recinte on té lloc el festival. El trasllat a la Farga de l’Hospitalet dota el festival d’una amplitud que permet dedicar una zona pròpia i molt destacada a la fira d’expositors.

Una mostra de la bona acollida que obté el BBF Pro és la taxa de repetició dels expositors. Més de la meitat de les empreses que van participar a la fira del 2016 han repetit contractació, i mantenen la predisposició per seguir participant-hi en edicions futures.

Les noves empreses expositores del BBF Pro 2017 han estat:
Ball Beverage Packaging Iberica

Petainer

Thielmann Portinox

Rius i Rius

Cervebel

Condalchef

Crusat

BrauBeviale Beviale Family

Aplimet

BevTec

Georg Fischer S.A.U

Install Beer & Aplimet

Simatec S.r.l.

Svs Micro Brewery

Tubing Food

Agronet Brewing

Comptoir Agricoles Hops

Döhler GmbH

Lallemand

Ricardo Molina S.A.

Selected Brewing Ingredients BV

Mentre repetien:

Lightweight Containers BV – KeyKeg

PolyKeg S.r.l.

Verallia

JF Hillebrand

Magusa Mag Beer

Castle Malting SA

Maltas Cerveceros

La fira ha despertat un notable interès entre els més de 1.500 professionals del sector que han visitat el festival. Segons l’enquesta que han respòs els expositors, cada empresa ha recollit una mitjana de 50 contactes durant els tres dies de duració del festival.

La fira estava organitzada en estands de dos categories diferents: els basics i els premiums. Aquests últims (categoria escollida per 10 dels 28) gaudien d’un espai de 18 metres quadrats des dels quals podien exposar els seus productes. Tots els Premiums van poder realitzar una conferència per compartir amb la resta de professionals el seu coneixement expert en matèria de la seva activitat.

Per tal de fomentar el networking i facilitar les relacions comercials que podien donar-se en el context del festival, s’ha facilitat a tots els professionals acreditats una eina amb la qual podien establir contacte i sol·licitar reunions a les empreses presents que fossin del seu interès. L’organització també posava a disposició un espai d’accés exclusiu des d’on poder portar a terme aquestes trobades. La plataforma ha registrat més de 300 contactes realitzats.

El BBF Pro tanca amb una elevada satisfacció per part de tots els seus participants. Queda assegurada una propera edició sempre des de la voluntat d’acompanyar al sector brindant-lo d’espais de trobada i instruments de connexió que actuïn com a impulsors pel mercat.